Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
poniedziałek, 24 października 2016 r.

Budżet obywatelski

 

Możecie Państwo sami zdecydować
na co wydać miejskie pieniądze

Do rozdysponowania jest 6 mln zł!

 
 
HARMONOGRAM

11.10 - 31.10 - zgłaszanie propozycji zadań
01.11 - 14.11 - weryfikacja zadań
16.11 - 15.12 - głosowanie
15.12 - 09.01 - liczenie głosów
 
 
PROPOZYCJE ZADAŃ
 
 1. Wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 Miasta Zielona Góra wynoszą 6 mln złotych.
   
 2. Wniosek zgłoszeniowy zostaje uznany za kompletny, jeżeli wypełnione są wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe
   
 3. Do budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane zadania o charakterze infrastrukturalnym należące do zadań własnych miasta Zielona Góra, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.
   
 4. W przypadku zadań infrastrukturalnych, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić mienie Miasta Zielona Góra nieobciążone na rzecz osób trzecich oraz być zgodne z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielona Góra lub Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

 5. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Zielonej Góry, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 lat. Prawo do udziału w głosowaniu mają osoby zameldowane czasowo lub na stałe w mieście Zielona Góra.


Jak zgłosić zadanie?
 
Propozycja zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego następuje przez złożenie "Wniosku o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim Miasta Zielona Góra” zwanym dalej „Wzorem wniosku zgłoszeniowego”. Wniosek należy wypełnić i odesłać na adres mail: budzet2017@um.zielona-gora.pl lub złożyć osobiście w w godzinach funkcjonowania urzędu w
 • Biurze Obsługi Interesantów (parter) Urzędu Miasta Zielona Góra,

 • w siedzibie Biura Analiz i Rozwoju Urzędu Miasta Zielona Góra przy alei Niepodległości 13.
 
 

Zgłaszający propozycję zadania może określić przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania.

Ostatecznej wyceny dokonuje Prezydent w procesie weryfikacji zgłoszonych zadań.
 
 
WERYFIKACJA ZADAŃ
 
 1. Zgłoszone projekty zostają zweryfikowane przez właściwe merytoryczne jednostki Urzędu Miasta Zielona Góra, w celu przeprowadzenia analizy pod względem ich kompletności, własności mienia oraz możliwości realizacji.

 2. Wniosek zgłoszeniowy zostaje uznany za kompletny, jeżeli wypełnione są wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe.
   
 3. W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane między innymi następujące zadania:
  • których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby wysokość środków dostępnych w ramach środków przeznaczonych na budżet obywatelski
  • które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,
  • które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, chyba że wydano już na takie zadania pozwolenie na budowę,
  • które naruszyłyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,

 4. Z zadań oznaczonych jako „przyjęte” tworzona jest lista projektów:
  • lista zawiera co najmniej nazwę zadania, krótki opis, szacunkowy koszt realizacji.
  • propozycje zadań do budżetu obywatelskiego poddane pod głosowanie ułożone są na karcie w kolejności wynikającej z ich wpisu w rejestrze wszystkich zgłoszonych zadań

 5. Zadania „przyjęte” poddane będą wyborowi zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego po przez głosowanie mieszkańców
Załączniki