1. Jaki był powód Pani / Pana wizyty w Urzędzie Miasta ?

złożenie wniosku      odbiór dokumentu
skarga                    uzupełnienie dokumentów
inny:


2. Czy bez problemu trafił(a) Pani / Pan do właściwego pracownika załatwiającego sprawę ?
tak (proszę przejść do pyt. 5)      raczej tak      raczej nie      nie


3. Jeśli miał(a) Pani / Pan problemy z dotarciem do właściwego pracownika, to z jakiego powodu ?

błędne dane na tablicach informacyjnych      błędne dane na drzwiach biura
błędna informacja ustna od urzędnika
inny:


4. Czy informacje udzielone przez pracownika były zrozumiałe i wyczerpujące ?

tak      raczej tak      raczej nie      nie


5. Czy czas oczekiwania na załatwienie sprawy był zadowalający ?

tak      raczej tak      raczej nie      nie


6. Czy przed wizytą w Urzędzie zapoznał(a) się Pani / Pan z materiałami informacyjnymi dotyczącymi załatwianej sprawy ?

tak      raczej tak      raczej nie      nie


7. Czy materiały informacyjne dostępne w Urzędzie są czytelne i pomocne w załatwianiu spraw ?

tak      raczej tak      raczej nie      nie


8. Czy Pani / Pana zdaniem jakość obsługi w Urzędzie Miasta w porównaniu z innymi instytucjami w mieście jest:
wyższa      podobna      niższa


9. Czy ma Pani / Pan inne uwagi do jakości obsługi w Urzędzie Miasta ?